Почему Бог не забрал нас на небеса сразу после нашего покаяния?

Евангельские христиане-баптисты – старейшее евангельское движение в Украине. Со времен своего основания они стремились быть верными здравому библейскому учению. Уже первое поколение баптистов начало составлять вероучение, в котором излагались основы их духовных воззрений.

Написано Радою ВСЦ ЄХБ на прохання служителів церков. Є продовженням віровчень, виданих Ф. П. Павловим (1906), І. С. Прохановим (1910), а також прийнятого на 43-му з’їзді ЄХБ (1985).

Розраховано на широке коло читачів, має інформативний пізнавальний характер і в жодному випадку не заміняє Біблію, а лише пояснює, як її розуміють та практикують євангельські християни-баптисти.

Надруковано з нагоди Другого Всеукраїнського конгресу євангельських християн-баптистів, який про­ходив у м. Києві, 6-9 вересня 2000 р.